Курс висвітлює основні теоретичні відомості з будови атомів, ядра, радіоактивності, хімічного зв`язку, наведений ряд задач з рішеннями, наведени завдання для самоконтролю, задачі для самостійного рашення, задачі підвищеної складності (олімпіадні)

1.Для спалювання 4 мл невідомого газу використали 18 мл кисню. При цьому утворилось 12 мл карбон діоксиду та 12 мл водяної пари. Виміри об'ємів проводились за однакових умов. Визначте формулу вуглеводню. 2.Для гідрування 19,2 г суміші мурашиного та оцтового альдегідів використали 56 л (н.у.) газової суміші, що містить водень та карбон діоксид і має густиму за повітрям 1,2276. Визначте масову частку мурашиного альдегіду в суміші. 3.Здійснити перетворення : HNO2 -> NH4NO2 -> N2 -> NO -> NO2 -> HNO3 -> Ca(NO3)2 -> O2 4.Константа рівноваги реакції CO(г) + H2O(г) <=> CO2(г) + H2(г) Дорівнює 0,51. Вреакцію вступило по 3 моль вихідних речовин.Розрахуйте рівноважні концентрації речовин. 5.Підберіть коефіцієнти методом електронного балансу MnO2 + KClO3 + KOH -> K2MnO4 + KCl + H2O 6.Здійснити перетворення: C3H7OH -> CO2 -> C6H12O6 -> C2H5OH -> CH3COH -> CH3COOH -> Mg(CH3COO)2 7.В якому об'ємі води потрібно розчинити алюмокалієвий галун, щоб приготувати 300 г розчину калій сульфату з масовою часткою 0,02.

підготовка до олімпіад