Теми курса:

  • 1. Теорія чисел
  • 2. Комбінаторика
  • 3. Обчислювальна геометрія
  • 4. Теорія графів
  • 5. Динамічне програмування